Guangzhou ZhongHeng Optoelectronics Technology Co., Ltd.
Tel: +86-020-28807219/28807319/28807261
Fax: +86-020-28807257
E-mail:julie@zhgdled.com
Website:www.zhgdled.com
Address:Guangzhou Baiyun District Longxing Road No. 133 Jiangxi Zhongguang Optoelectronics Technology Company


Jiangxi Zhongguang Optoelectronics Technology Company Limited
Limited Address:No.15 OF Mountain Side Section,industrial Park of Yushan,ShangRao,JiangxiProvince,China
Tel:+86-0793-6906929/6906977
Website:www.zhgdled.com
E-BUSINESS:http//:zhongguang.tmall.com